FR
Bereken nu
Bereken nu

Hou rekening met het energielabel

Sommige elektrische toestellen dragen een energielabel. Dit label drukt de energiescore uit in zogenaamde energie-efficiëntieklassen: van ‘zeer energiezuinig’ (A+++) tot ‘zeer energieverspillend’ (G). Een energielabel toont hoe energie-efficiënt een toestel werkelijk is.

Het label is eenvormig, taalneutraal (pictogrammen, geen tekst) en dus vlot te begrijpen in alle 27 Europese lidstaten. Alle gegevens op het label zijn gebaseerd op testnormen die voorgeschreven zijn in de Europese wetgeving.

In dit geval beperken we ons tot het label voor koelapparaten.

Wat vertelt het label?

Voor koelapparaten geeft het label zeven klassen weer: van  tot .
Er bestaat ook een label dat 10 klassen vermeldt, maar dit geldt alleen voor absorptiekoelkasten (vooral gebruikt in caravans, hotels, boten …).
Naast de vermelding van het merk, het energieverbruik in kWh, de energie-efficiëntieklasse … zijn er extra pictogrammen die de belangrijkste prestaties en eigenschappen verduidelijken:

De energie-efficiëntieklasse is gebaseerd op de Energie-Efficiëntie-Index. Die houdt rekening met:

Alles weten over energielabels van andere elektro-apparaten? Kijk op www.energielabel.be

Bewaren

Bewaren

Bewaren